Herba de Sant Joan: propietats i beneficis pel cos, la pell i l’ànima