El nostre compromís

Els ingredients

A Mood Natural Barcelona tenim el compromís intern d’anar reduint el percentatge dels ingredients tecnològics de les fórmules a mesura que vagin apareixent ingredients naturals que ens donin les mateixes garanties de qualitat i seguretat del producte.

Els nostres productes estan constituïts fonamentalment per dos tipus d’ingredients: els excipients i els ingredients actius. Els excipients formen la base del cosmètic, donen textura i eviten contaminacions. Els ingredients actius són els que actuen sobre la teva pell i li confereixen una activitat determinada: antioxidant, hidratant, calmant…són els que proporcionen el benefici cosmètic al producte.

Per les seves característiques, alguns dels nostres productes tenen un alt contingut en aigua que els fan més propensos a contaminacions microbiològiques durant el seu ús, i que també fa que sigui necessari incorporar una major quantitat d’ingredients estabilitzants a la fórmula perquè aquesta mantingui les seves propietats durant tot el període de vida útil, i així poder gaudir de tots els seus beneficis.